[FALCON SHARING] – A.I Art Generation

09/03/2023

Khái niệm về công nghệ AI xuất hiện đầu tiên bởi John McCarthy (một nhà khoa học máy tính Mỹ) vào năm 1956 tại hội nghị The Dartmouth. Ngày nay, công nghệ AI là một thuật ngữ bao gồm tất cả mọi thứ từ quá trình tự động hoá robot đến người máy thực tế.

Lịch sử ban đầu của AI Art bắt nguồn từ AARON, một loạt chương trình máy tính có khả năng tạo ra những hình ảnh nghệ thuật nguyên bản do nghệ sĩ Harold Cohen phát triển từ năm 1972 đến những năm 2010. AI Art đề cập đến các hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật được tạo bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo như DALL-E, Midjourney và Stable Diffusion, thường dựa trên nội dung nhập bằng văn bản. Vào năm 2022, nhờ vào sự cải thiện về chất lượng hình ảnh và sự dễ dàng tiếp cận dành cho người dùng, AI Art đã trở nên phổ biến.

Vừa qua, tại văn phòng Falcon Game Studio đã tổ chức một buổi chia sẻ rất thú vị về chủ đề “A.I Art Generation – Tổng quan về A.I Art & ứng dụng của A.I trong tương lai”.

Chương trình đã diễn ra thành công với sự chia sẻ của anh Phạm Minh Quân – Giám đốc Mỹ thuật tại Falcon Game Studio với sự thảo luận sôi nổi của hơn 70 thành viên đến từ mọi vị trí và phòng ban, để hiểu hơn về ứng dụng A.I Art Generation.

Bài viết liên quan
Xem tất cả
Sapa Trip 2022
23/12/2022