Falcon Game Studio khởi động 6 tháng cuối năm 2024 với bộ ba Giá trị cốt lõi mới

24/06/2024

Trong buổi họp toàn Công ty nhằm tổng kết nửa đầu năm 2024, Falcon Game Studio đã không chỉ đánh giá những thành tựu đã đạt được mà còn xác định hướng đi, đồng thời củng cố tinh thần đội ngũ cho nửa năm tiếp theo. Trong cuộc họp, ban lãnh đạo đã giải đáp mọi thắc mắc từ nhân viên, thể hiện sự minh bạch và tương tác tích cực với đội ngũ nhân viên.

Cũng trong buổi họp này, Công ty đã công bố bộ ba giá trị cốt lõi mới, mở ra một chương mới cho văn hóa công ty.

  • “Yêu thương và hỗ trợ đồng đội” là tiền đề để tạo dựng một môi trường làm việc đầy nhân văn và đoàn kết.
  • “Khác biệt” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra giá trị độc đáo, giúp công ty nổi bật trên thương trường.
  • “Ít nhưng chất” Là phương châm nhấn mạnh vào sự đơn giản, hiệu quả, làm ít sản phẩm nhưng chất lượng, tuyển dụng ít nhưng chất lượng, chăm sóc ít khách hàng nhưng chất lượng

Buổi họp kết thúc, để lại tinh thần lạc quan và quyết tâm cho toàn thể nhân viên, hướng đến một tương lai đầy hứa hẹn với những giá trị cốt lõi là nền tảng và tiền đề cho hoạt động của công ty trong tương lai.

Bài viết liên quan
Xem tất cả
Sapa Trip 2022
23/12/2022